Võsalõikus

Võsalõikus

Võsalõikust saame teostada kohtades, kuhu muu tehnikaga ligi ei pääse - kraaviääred, ebatasane maastik, noorendike alusmets, parkmets, pehmed, vesised paigad ja teised raskesti ligipääsetavad kohad. Võsalõikus on füüsiliselt raske ja piisavalt ohtlik, et jätta see meie spetsialisti hooleks. Meie kasutuses on vajadusel võsalõikur, millega teostame töid kohtades, kus see muude vahenditega ei ole otstarbekas.

Võsalõikusega seotud tööde teostamine
Kokkuleppel kliendiga tuleb meie spetsalist kohale ja hindab lõikusele mineva puistu mahtu ja võsalõikuse teostamise keerukust, arvestades seejuures konkreetse töömaa seisukorraga, võsa liigi ja tihedusega.Võsalõikus trimmeriga jäta kogenud meistrimehe hooleks