Lageraie

Lageraie

Lageraie on üks uuendusraie meetod, kus puistu raiutakse ühe aasta jooksul raie algusest. Lageraie teostamisel tuleks võimalusel säilitada seemnepuud ning  jäetakse alles ka säilikpuud. Seemnepuudeks tuleb valida terved, heade võra- ja tüveomadustega puud. Seemnepuude kogus ühe hektari kohta on soovitavalt 20 kuni 70. Liigiliselt sobivad seemnepuudeks paremini mänd ja kask. Juhul kui  on olemas elujõuline, looduslik uuendus (metsa järelkasv), siis seemnepuude jätmine raielangile pole vajalik. Järelkasvu säilitamine on uue metsa kiire kasvamise seisukohalt väga oluline ja kiirendab oluliselt uue metsapõlvkonna teket.

Tööde teostamine
Kokkuleppel kliendiga tuleb meie spetsialist kohale ja hindab raie mahtu ja raie teostamise keerukust. Sealjuures arvestatakse  konkreetse raiendiku seisukorda, puistu liiki, milliseid töövõtteid ja töövahendeid on otstarbekas kasutada jmt.Lageraie on uue metsapõlvkonna tekke alus