Firmast

OÜ Parra on perefirma mis tegutseb juba 1997-st aastast. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset ja kvaliteetset teenust nii metsatöödel kui ka eramute haljastuse hooldamisel.

...


Firma peamisteks tegevusaladeks on metsaraie, võsalõikus, materjali koondamine ja ohtlikke puude (ekstreempuude) langetamine keerulistes oludes ning okste kärpimine.


 

Täiendav info telefonil 528 9361 või e-mailil info@parra.ee


Meie koostööle parimat soovides

 
Meelis Parra
OÜ Parra
 juhatuse liige


Ohtlike puude langetamine on meile alati väljakutse
Info meie teenustest
Ohtlike puude langetamine


Ohtlike puude (ekstreempuude) langetamisega tegelevaid ettevõtteid on Eestis kahjuks vähe. See on mõistetav, kuna tegemist on väga vastutusrikka alaga, kus olulised on oskused ja pikaajalised kogemused. Töökogemusi ohtlike puude langetamisel oleme saanud erinevatelt objektidelt: tiheasustusega paigad (asulad), elektriliinide lähiümbrus, pargid ja iluaiad,  kalmistute hooldus jne.

 Vaata lisa Vaata lisa


Ülesse

Uudised

                                  Metsas tööta enam ei jää
                                                    Metsaleht   28. jaanuar 2010
                                  Lisatud: 28.01.2009
 


Eesti Metsaseltsi president Heiki Hepner usub, et alanud aastal jätkub nii puiduhindade kui ka raiemahtude kasv.
Raiemahule avaldab tema sõnul mõju peale puiduhindade mõningase kosumise ka masu tõttu toimunud elatustaseme langus maal. Sellest järeldab Hepner, et metsasektoris töötajate arv enam ei vähene.
Metsanduse arengukava, mida praegu tehakse ja mis peab saama ka Riigikogu heakskiidu, valmib tema arvates tõenäoliselt küll, aga suurte seletamiste ja kompromissidega, kuna roheliste erakonnal on praegu vähemusvalitsuse toetajana tugev positsioon rohkem oma huvide eest seista. Tulumaksuvabastuse küsimused ta hinnangul tänavu lahendust ei saa.
Hepneri prognoos metsasektori töötajate kohta on mõneti läinud juba üle võlli täide. RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ütles, et riigimetsas on tööjõupuudus kätte jõudnud.

Ülesse

                RMK spetsialist: Eesti puiduturg vajab stabiilsust
             Terevisioon 27.01.2010
                Lisatud: 27.01.2010
 


Metsatööks on tänavu talvel head tingimused ja raie käib täie hooga, kuid puiduturg vajab stabiilsust, toonitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) puiduturustusosakonna juht Ulvar Kaubi.
“Raie käib praegu niivõrd suure hooga, et Eestis ei ole täna enam leida piisavalt raietehnikat — mitte üksi riigimetsas, vaid kogu Eesti metsaomanike metsades,” rääkis Ulvar Kaubi ETV saates “Terevisioon”. Tema sõnul on ettevõtjad ajal, mil raie oli masu tõttu soiku jäänud, viinud kalli tehnika mujale tööle või maha müünud, vahendab ERR Uudised.
Kaubi kinnitas, et praegu raiutakse metsa kahjuks vähem kui tohiks. Kui sel talvel on olud soodsad metsa raiumiseks isegi rabas, kus see varasemal viiel-kuuel aastal ehk võimalik pole olnud ega ole võib-olla ka järgmisel paaril aastal, tulekski Kaubi sõnul seda teha. Sealt saab küttepuud ja madalakvaliteedilist materjali ning palgimets võib natuke aega oodata.
Kaubi sõnul teeb RMK otsused pikaajalise planeerimise baasil ega saa suurt puidukogust turule paisata kohe homme. “Ja kui ühel pool kaob turg ära, siis kindlasti me vaatame ja planeerime teises suunas, aga see mõjutab kindlasti negatiivselt kas või kohapealset tööhõivet,” ütles ta.

Ülesse

             EL toetab Eesti metsaomanikke 31 miljoni krooniga
             Lisatud: 01.11.2009
 


Metsaomanikud saavad kuni 25. septembrini esitada taotluse Erametsakeskusele Euroopa Liidu metsandustoetuse saamiseks: metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on ette nähtud 31,4 miljonit krooni.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks jagatakse toetust 27,4 miljonit krooni, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks 4 miljonit krooni. Toetusi saavad taotleda metsaühistud, füüsilisest isikust erametsaomanikud ning eraõiguslikud juriidilisest isikust erametsaomanikud.

Toetuse taotlusi saab esitada posti teel või tuua kohale SA Erametsakeskuse aadressile Tartu mnt 63, Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Taotluste täitmisel abistavad maakondlikud tugiisikud ja konsulendid. Täpsem informatsioon portaalist www.eramets.ee.

Ülesse

ÜLESSE